Αναζητήσετε προϊόντα ΙΚΕΑ, βγάζοντας μια φωτογραφία
Δείτε πως δουλεύει
Ανεβάστε φωτογραφία
Πώς δουλεύει;
Ανεβάστε φωτογραφία από ένα έπιπλο ή μια σύνθεση

Η ιδιωτικότητά σας είναι πολύ σημαντική για εμάς! Παρακαλούμε μην ανεβάζετε φωτογραφίες με ανθρώπους.

Δείτε τα αποτελέσματα από ίδια ή διαφορετικά αντικείμενα

Τα προϊόντα που θα εμφανιστούν στη λιστα αποτελεσμάτων, θα είναι είτε παρόμοια, είτε διαφορετικά.

Ανακαλύψτε ίδια ή παρόμοια προϊόντα από αυτά που ψάχνετε

Πλέον μπορείτε να βρείτε αυτή την καρέκλα που ψάχνατε και δεν ξέρατε σε ποια σειρά ανήκει!

Υποστηρίζονται αρχεία JPEG, PNG μεγέθους έως 2MB.
Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ»
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1] Η εταιρεία με την επωνυμία «H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED», που εδρεύει στην Εσπερίδων 5, 4ος όροφος, 2001 Λευκωσία (περαιτέρω «η Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Gnomi Ltd.», η οποία εδρεύει επί της οδού Παντελή Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρας 4ος όροφος, Λευκωσία 1097 (περαιτέρω «η Διαφημιστική»), διοργανώνει διαγωνισμό (περαιτέρω o «Διαγωνισμός») με δώρο 50 βιβλία με τίτλο «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ».

2] Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου άνω των 18 ετών (περαιτέρω «Συμμετέχοντες») και οι οποίοι έχουν ανοίξει και διατηρούν ενεργό λογαριασμό («account») στο Facebook.

3] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, όπως επίσης και οι συγγενείς τους πρώτου & δευτέρου βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4] Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του Facebook Page της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com» (περαιτέρω «Facebook»), υπό τη διεύθυνση https://www.facebook.com/ikeacyprus (περαιτέρω η «Ιστοσελίδα»).

5] Ο εν λόγω Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

6] Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 12/05/2022, ώρα 11:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Τετάρτη 18/05/2022, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

7] Για τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ο χρήστης/Συμμετέχων θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

(α) Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας, μέσω του προσωπικού του account στο Facebook.

(β) Βλέπει την ερώτηση που βρίσκεται στο ειδικό wall post του Διαγωνισμού, που βρίσκεται στο Timeline της Ιστοσελίδας. Απαντάει στην ερώτηση γράφοντας το δικό του ‘Comment’.

(γ) Αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάνοντας ‘Comment’.

8] Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Διοργανώτρια. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων.

9] Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα περιλαμβάνεται μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο λογαριασμό. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Έκαστος Συμμετέχων στον Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κλπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε, στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο. Οι Συμμετέχοντες που προβάλλουν περιεχόμενο αυτού του είδους, θα ευθύνονται για κάθε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στη Διοργανώτρια. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα.

10] Για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος θα διεξαχθεί κλήρωση στις 19/05/2022 ώρα 11:00. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν 50 νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής (στην οδό Παντελή Κατελάρη 16, Μέγαρο Διαγόρας 4ος όροφος, Λευκωσία 1097 στη Λευκωσία), με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή και των επιλαχόντων.

11] Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματίσει να διαθέσει 100 βιβλία με τίτλο «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ» (περαιτέρω «Δώρα»). Το Δώρο θα παραδοθεί στους Νικητές από τα καταστήματα της Διοργανώτριας. Ο εκάστοτε Νικητής για να παραλάβει το Δώρο του θα πρέπει να μεταβεί στο φυσικό κατάστημα της ΙΚΕΑ στην οδό Βεργίνας 1, 2030 Στρόβολος, Λευκωσία ή στο φυσικό κατάστημα της ΙΚΕΑ στην οδό Κατσαντωναίων 20 4154 Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, να επιδείξει το σχετικό comment ενημέρωσης του νικητή και να συμπληρώσει και υπογράψει το ειδικό έντυπο παραλαβής Δώρου.

12] Η επικοινωνία με τους νικητές, θα γίνει μέσω ανάρτησης ‘Comment’ κάτω από το ‘Comment’ των Νικητών, μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την ανάδειξή τους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν ανταποκριθεί στην επικοινωνία ή δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λάβει το Δώρο του, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και το Δώρο θα περνάει στον επόμενο επιλαχόντα (αναπληρωματικό) για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ. Ο κάθε νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων από την ενημέρωσή του.

13] Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με το νικητή/ αναπληρωματικό (ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι περιοριστικώς για λόγους που οφείλονται π.χ. αδράνησε να παραλάβει το Δώρο του) και διατηρούν το δικαίωμα να αποδώσουν το Δώρο στους αναπληρωματικούς τους - ή και να το ακυρώσουν.

14] Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα ή/και άλλα προϊόντα της Διοργανώτριας.

15] Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού με σχετική ανάρτηση στη σελίδα (https://www.facebook.com/ikeacyprus ) κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό.

16] Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον διαγωνισμό, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED έχει το δικαίωμα χωρίς προειδοποίηση να τον αποκλείσει τελείως από τον διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλει από τον διαγωνισμό όσους προβούν σε οποιαδήποτε παράνομη καταχρηστική ή αντίθετη στα χρηστά ήθη ενέργεια. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

17] Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα εμπορικά σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας εταιρείας.

18] Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της Διοργανώτριας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής Νομοθεσίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

19] Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

20] Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

21] Κάθε Συμμετέχων ενημερώνεται με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από την H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED δύναται να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτη εταιρεία (εκτελούσα την επεξεργασία) για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας για λογαριασμό της και σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες εντολές της. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρηθούν σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα και κάθε συμμετέχων έχει, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω, καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα του: (α) να υποβάλει γραπτό αίτημα στην H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED για (i) πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, (iii) μερική ή ολική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής του αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου έχει δοθεί συγκατάθεση και (β) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δεν είναι σύννομη.

22] Τα ως άνω δεδομένα η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED θα διατηρεί για τρεις (3) μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, δεν θα διαβιβάζει σε τρίτους (πλην των ως άνω αποδεκτών) για την εκτέλεση της επεξεργασίας τους και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από αθέμιτη πρόσβαση και επεξεργασία.

23] Όσον αφορά στον κάθε ένα νικητή του διαγωνισμού, η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED δηλώνει και ο νικητής αποδέχεται ότι η H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED ή/και ο Εκτελών την Επεξεργασία του θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέξουν από τον ίδιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω, με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υλοποίηση της παροχής που αποτελεί το δώρο.

24] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι σε ειδική σελίδα της ιστοσελίδας της H.M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LIMITED (https://www.ikea.com.cy/oroi-hrisis/diagonismos-emeis-kai-o-planitis-mas-oroi-kai-proupotheseis/)

25] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τον διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.